Company information

> Contact us> General Information

Address & Contact Information :

Hong Kong Office
Rm. 510, Hong Leong Plaza,
33 Lok Yip Road, Fanling,
New Territories, Hong Kong
Tel : (852) 2676 4449
Fax : (852) 2676 2860
E-mail : info@pieozonation.com
Working Hours : 0900-1800 (Mon-Fri)


Shen Zhen Office
Room 843-848,Qing Hu Science Park Block B,
Qing Xiang Road,  Longhua District,
Shenzhen, China
Postal Code: 518002
Tel : (0755) 2510 6295
QQ : 2075982517
E-mail : pie@pieozonation.com
Working Hours : 0830-1730 (Mon-Fri)